Alacarte Menu
Tabehoudai Menu
Drink Menu
call Gọi ngay
Đặt bàn
close

Chính sách bảo mật

Cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách, cũng như hướng dẫn quý khách đưa ra quyền lựa chọn và quyết định đúng đắn về việc cung cấp, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Vì vậy, xin vui lòng dành thời gian để đọc các thông tin dưới đây để hiểu hơn những hướng dẫn, cam kết của chúng tôi nhằm tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính sách”) được áp dụng đối với Ushi Mania. Chính sách này được hiển thị trực tiếp trên website của Ushi Mania .

1.2. Chính sách này áp dụng đối với bất kỳ người nào (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”) truy cập website, và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc thực hiện giao dịch với Ushi Mania (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) mà có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đó.

1.3. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể các Dịch vụ của Ushi Mania cho dù là trực tuyến thông qua các website của Ushi Mania và/hoặc trực tiếp tại cửa hàng Ushi Mania.

2. Nguyên tắc bảo mật thông tin

2.1. Chỉ thu thập thông tin cho những mục đích được nêu tại mục 3 của Chính sách này;

2.2. Thông báo cho Khách hàng mục đích sử dụng thông tin cần thu thập và chỉ sử dụng thông tin cho mục đích này, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ theo Chính sách này, việc sử dụng thông tin cho mục đích khác phải được thông báo và được sự đồng ý của Khách hàng;

2.3. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể các Dịch vụ của Ushi Mania, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó Ushi Mania có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó;

2.4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Ushi Mania có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. 

2.5. Bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do Ushi Mania cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Ushi Mania quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm);

2.6. Ushi Mania sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Thông tin thì có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc quyền lợi của Khách hàng sẽ bị những hạn chế nhất định.

2.7. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Ushi Mania liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng do Khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ chỉ trọn vẹn và đầy đủ khi Khách hàng đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định của Chính sách này.

3. Mục đích thu thập thông tin

Ushi Mania cam kết đảm bảo tính minh bạch khi thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân (PII) được cung cấp bởi, hoặc được thu thập từ quý khách khi sử dụng các website, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.1. Chúng tôi thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Cung cấp các dịch vụ như thực hiện giao dịch (ví dụ: đặt trước, thực hiện yêu cầu thông tin hoặc điền thông tin đặt hàng.)

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Ushi Mania.

c) Tiếp thị và thông tin đến quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các đối tác tiếp thị chiến lược của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy khác cung cấp (tiếp thị và quảng cáo).

d) Thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua các cuộc khảo sát để đáp ứng tốt hơn như cầu của quý khách, cải thiện tính hiệu quả của website, chất lượng dịch vụ khách sạn, nâng cấp các loại thông tin đa dạng, chiến dịch quảng cáo và/hoặc hoạt động khuyến mãi của chúng tôi.

3.2. Chúng tôi thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Ushi Mania;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Ushi Mania;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Ushi Mania;

3.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 3.1 và 3.2, Ushi Mania cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật như: Đăng ký thẻ thành viên, nộp đơn xin việc, phản hồi thắc mắc của khách hàng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Phạm vi thu thập thông tin

4.1. Loại thông tin nhận diện cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không hạn chế tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc và địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, thông tin thẻ tín dụng, ngày sinh, giới tính và thông tin về phong cách sống như sở thích phòng lưu trú, hoạt động giải trí, tên – tuổi của trẻ em, và các thông tin khác cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt 

4.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhận diện phi cá nhân của quý khách, chẳng hạn như việc quý khách sử dụng website, nguồn thông tin yêu thích, thói quen ăn uống, dữ liệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của quý khách và phản hồi đối với các ưu đãi khuyến mãi và khảo sát.

4.3. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Ushi Mania có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo việc liên hệ, giao dịch giữa Ushi Mania và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

5. Phương thức thu thập thông tin

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Ushi Mania có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

5.1. Ushi Mania đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) Một số Dịch vụ của Ushi Mania cho phép/đề nghị Khách hàng cung cấp hồ sơ cá nhân hoặc tạo tài khoản và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này. Ushi Mania có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 4 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu Ushi Mania giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của Ushi Mania hoặc Khách hàng yêu cầu Ushi Mania cung cấp Dịch vụ (ví dụ: đặt hàng sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ…) thì Ushi Mania có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo tính chất của loại Dịch vụ mà Khách hàng lựa chọn và yêu cầu cần phải cung cấp thông tin của loại Dịch vụ đó.

5.2. Ushi Mania tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Ushi Mania có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai, hợp pháp trên các nguồn thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Ushi Mania tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Ushi Mania cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của Ushi Mania cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Ushi Mania.

5.3. Hợp nhất Thông tin

Ushi Mania có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà Ushi Mania có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh hoặc đề nghị hủy Thông tin của mình.

6. Phạm vi sử dụng và đối tượng tiếp cận thông tin

6.1. Thông tin sử dụng cho việc cung cấp và thực hiện Dịch vụ đối với Khách hàng

a) Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Ushi Mania để cung cấp và thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

b) Chỉ những nhân viên phụ trách và/hoặc liên quan trực tiếp đến việc khai thác thông tin để làm cơ sở cung cấp, thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng mới được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

6.2. Thông tin cần chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp cho bên thứ ba:

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, bao gồm:

• Cổng thanh toán điện tử cho giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng an toàn

• Nhà cung cấp dịch vụ email để gửi email cho quý khách liên quan đến dịch vụ đặt trước của quý khách. Các nhà cung cấp có thể gửi email liên quan đến thông tin tiếp thị nếu quý khách đã đồng ý nhận các bản tin đó và sẽ theo dõi một số chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp.

• Đối tác quảng cáo có thể sử dụng địa chỉ email, thông tin cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như pixel và google tag để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên website của chúng tôi và các website khác để cung cấp cho quý khách các quảng cáo liên quan dựa trên hoạt động truy cập website và sở thích của quý khách.

• Cung cấp cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Ushi Mania có cơ sở để tin tưởng rằng chúng tôi được ủy quyền hợp pháp hoặc được yêu cầu phải làm như vậy hoặc cần thiết phải làm như vậy để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Ushi Mania, nhân viên và người dùng khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng, không phù hợp hoặc trái pháp luật các dịch vụ của chúng tôi.

• Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Ushi Mania có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Ushi Mania có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Ushi Mania tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

• Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chỉ lưu giữ trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng hoặc dữ liệu không còn liên quan đến mục đích thu thập, xử lý ban đầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa toàn bộ hồ sơ lịch sử dữ liệu trong một số trường hợp. Chẳng hạn: chúng tôi được yêu cầu giữ lại một số hồ sơ nhất định cho báo cáo tài chính và những lý do cần tuân thủ.

Privacy Policy

Thank you for accessing and using our products and services. We respect and commit to protect your private information. Through this privacy policy, we will provide an overview to make it clear about the principles of collection, usage, storage and process your personal information, as well as to guide you to make the right choices and decisions about the provision, usage and protection of your personal information. So please take the time to read the information below to better understand our guidelines and commitments in order to respect and protect your personal information.

1. Scope and subjects of application

1.1. This Privacy Policy ("Policy") applies to Ushi Mania. This policy is displayed directly on the Ushi Mania website.

1.2. This Policy applies to any person (hereinafter referred to as "the Customer") that accesses the website, and/or uses products, services and/or performs transactions with Ushi Mania (hereinafter referred to as collectively, "Service") which is related to the collection, storage, and use of that person's personal information.

1.3.This Policy applies to the entire Ushi Mania Services whether on online platform through the Ushi Mania websites and/or directly at the Ushi Mania Store.

2. Information security principles

2.1. Collect information only for the purposes set out in section 3 of this Policy;

2.2. Notify Customer of the purpose of using information to collect and use information only for this purpose, except exceptions under this Policy, the use of information for other purposes must be notified. and with the consent of the Customer.

2.3. This Policy applies to the entire Ushi Mania Services, but from time to time, to each Service or to any particular Service, depending on the particularity and essential requirements of that Service, Ushi Mania may add / modify the content related to this Policy to apply exclusively to those specific parts of the Service.

2.4. Depending on the situation, actual security needs, Ushi Mania may modify this Policy without notice or consent of the Customer.

2.5. Any time the Customer accesses, uses the Services provided by Ushi Mania, which means the Customer agrees to the terms that Ushi Mania sets forth in this Policy (including amendments from time to time.

2.6. Ushi Mania will always give the option of deciding whether or not to provide Information to the Customer. In case the Customer chooses not to provide or provide incomplete Information, there may be some Services, transactions that cannot be performed or the Customer's interests will be subject to certain limitations.

2.7. Ushi Mania's obligations and liabilities related to the confidentiality of Client's personal information provided by the Clients when using the Services are complete only when the Customer has fully complied with the principles and provisions of this Policy.

3. Purpose of information collection

Ushi Mania is committed to ensuring transparency when collecting and using personally identifiable information (PII) provided by, or collected from you when using our websites, products and services.

3.1. We collect Customer Information mainly for the purpose of supporting and maintaining contact with Customers such as:

a) Providing services such as execution of a transaction (e.g. booking, making an inquiry or filling in an order.)

b) Maintaining communication with the Customer, answering Customer's questions related to the Service of Ushi Mania.

c) Marketing and communication to you in connection with our products and services, as well as our strategic marketing partners and other trusted third parties (marketing and advertising).

d) Conduct market research through surveys to better meet your needs, improve website efficiency, hotel service quality, upgrade various types of information, our advertising and / or promotional activity.

3.2. We collect Information for the purposes of controlling and improving the quality of Services such as:

a) Control who accesses and uses the Services of Ushi Mania;

b) Analyse and optimize of the Services of Ushi Mania;

c) Improve the Service Quality of Ushi Mania;

3.3. In addition to the purposes mentioned in subsections 3.1 and 3.2, Ushi Mania may also collect Information to serve other purposes not contrary to the law include, but are not limited : Membership registration, job application, counter respond to customer inquiries, at the request of the competent authority ...

4. Scope of information collection

4.1. The types of personally identifiable information we collect may include, but are not limited to, name, home address, workplace and e-mail address, phone number, fax number, credit card information, date of birth, gender, and lifestyle information such as accommodation preferences, leisure activities, children's names and ages, and other information required to meet special requirements.

4.2. We may also collect your non-personally identifiable information, such as your use of the website, your favorite source of information, your eating habits, and data related to your use of the service and feedback to promotional and survey offers.

4.3. For each Service, other specific collection purpose, from time to time Ushi Mania may request Customer to provide some additional Information in order to secure Customer's use of the Service or to ensure communication , transactions between Ushi Mania and the Customer are smooth and convenient.

5. Method of collecting information

In order to ensure that the collected Information is complete and accurate, Ushi Mania may choose to use a single or aggregate of Customer Information collection methods as follows:

5.1. Ushi Mania requests the Customer to provide Information in the following cases:

a) Some of the Ushi Mania Services allow / request the Customer to provide a personal profile or create an account and to make the best use of these Services. Ushi Mania may request the Customer to provide the Information mentioned in Section 4 above to meet the Customer's need to use the Service.

b) In case the Customer requests Ushi Mania to answer questions related to the Services of Ushi Mania or the Customer requests Ushi Mania to provide the Service (e.g. online ordering of products, services, inquiries/support…), Ushi Mania may request the Customer to provide Information in order to quickly and accurately process Customer's requests.

c) Other cases require collecting other Information depending on the nature of the type of Service that the Customer chooses and the requirement to provide information of that Service type.

5.2. Ushi Mania collects Information itself

a) Collecting Information from third party sources

Ushi Mania may receive legally publicly disclosed Client Information on information sources of any third party or receive Client Information from third parties when Ushi Mania is involved in transactions which has a transfer of that Information.

b) Collecting during the implementation of the Service

During the implementation of the Service, Ushi Mania may also collect Customer Information in other suitable ways with the Customer's consent to such collection.

c) Collecting during the Customer's use of the Service

Some of the Ushi Mania Services allow the Customer to communicate with third parties, such communications will be transmitted and the Information generated during such communications may be stored on Ushi Mania's system.

5.3. Information Consolidation

Ushi Mania may consolidate the Customer Information that Ushi Mania obtained from its collection by the various means mentioned in this Section as a means of completing the Information for the purposes mentioned in this Policy without the consent of the Customer. However, the Customer always has the right to choose to modify or request to cancel his Information.

6. Scope of use and objects to access information

6.1. Information used for the provision and performance of the Service to the Customer

a) The personal information collected will only be used internally by Ushi Mania to provide and perform the Service to the Customer. When necessary, we can use this information to contact the Customer directly in the form of: open letters, orders, thank you letters, information about promotions and new services ...

b) Only employees in charge of and / or directly involved in the extraction of information to serve as a basis for providing, performing Services for the Customer are granted access to the Customer's personal information.

6.2. Information to be shared or required to provide to a third party:

We may share or be required to provide Customer's personal information to third parties, including:

• Electronic payment gateway for secure credit card payment transactions

• An email service provider to email you regarding your reservation service. Vendors may email related marketing communications if you have agreed to receive them and will track some performance metrics, such as open rates and clickthrough rates.

• Advertising partners may use email addresses, cookie information and other tracking technologies, such as pixel and google tag, to collect information about your activity on our websites and other websites to provide you with relevant advertisements based on website visitation activity and your preferences.

• Provide a Third Party or to the competent authority when required by the competent authority or in other cases as required by law or Ushi Mania has grounds to believe that we are duly authorized. legal or required to do so or is required to do so to protect the rights, property or safety of the Customer or of Ushi Mania, employees and users from fraudulent use, misusage, inappropriate or unlawful of our services.

• In order to develop business activities or in case of force majeure, Ushi Mania may have to reorganize, transfer, dissolve or bankrupt the company, in which case, the inherits receive the transfer of Ushi Mania may receive Customer Information to replace Ushi Mania continues to provide, perform the Service with the Customer.

• Other parties with the consent or instructions of the Customer.

7. Information storage time

Your personal data will be kept only for the purpose for which the Information was collected either as required by the Contract or as required by applicable law or until cancellation request from the Customer or the data is no longer related to the initial collecting or processing purpose. Please note that we are not able to delete the entire historical data in some cases. For example, we are required to keep certain records for financial reporting and compliance reasons.